Tag Archives: Giao tiếp

Tương tác nhóm hiệu quả với HoRenSo

Các nhóm cộng tác đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua tương tác (interaction) chứ không phải từ quy trình và công cụ. Dù quy trình và công cụ có thể phục vụ đắc lực cho việc cộng tác, nhưng các nhóm cần tập trung vào khía cạnh tương …

Read More »

Truyền thông trong dự án

Rất nhiều chuyên gia quản lý dự án đồng ý rằng đe dọa lớn nhất đến thành công của bất kỳ dự án nào chính là sự thất bại về mặt truyền thông, ở đó các thành viên dự án không giao tiếp được với nhau. Truyền thông (chia sẻ …

Read More »