Chia sẻ chung

Mục tiêu và các ràng buộc dự án

Giá trị kinh doanh Giá trị kinh doanh (business value) là tổng của các giá trị hữu hình và các giá trị vô hình mà dự án mang lại cho doanh nghiệp.  Tài sản, tiền, đồ đạc, cổ tức, vốn cổ phần, tiện ích mang lại,… là các ví dụ …

Read More »

Quản lý dự án đơn giản lắm

Một dự án hiệu quả và được thiết kế tốt đòi hỏi một lượng thông tin chi tiết vừa đủ, tránh có quá nhiều thông tin. Thông thường, càng nhiều chi tiết thì kế hoạch càng có vẻ tốt, nhưng việc triển khai dự án càng trở nên chậm chạp …

Read More »