Khóa học Quản lý dự án cơ bản

Mục tiêu đào tạo

Khóa học này nhằm trang bị cho học viên nền tảng kiến thức thực tế vững chắc về các yếu tố cơ bản của quản lý dự án và có thể áp dụng quản lý hiệu quả các dự án thực tế của mình thông qua các ví dụ, biểu mẫu và nghiên cứu các trường hợp dự án điển hình trong lớp học.

Nội dung khóa học

Khóa học sẽ được thiết kế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học viên cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản về nội dung và chất lượng của Viện quản lý dự án Hoa Kỳ (PMI – Project Management Institutes)

Dưới đây là một số nội dung chính sẽ có trong khóa học:

 1. Tổng quan công việc quản lý dự án: dự án, quản lý dự án, quy trình quản lý dự án
 2. Xác định và quản lý phạm vi, yêu cầu: thu thập yêu cầu, xác định phạm vi dự án, phân chia công việc và kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu / phạm vi dự án
 3. Lập và theo dõi kế hoạch thực hiện dự án: xây dựng kế hoạch quản lý dự án, xác định và lập thứ tự các công việc, lập lịch trình và kiểm soát tiến độ (sử dụng Microsoft Project và các Công cụ online )
 4. Quản lý nguồn lực & trao đổi thông tin dự án: xác định yêu cầu và lập kế hoạch nguồn lực, phát triển và quản lý đội nhóm, trao đổi và báo cáo trong dự án
 5. Quản lý chi phí, chất lượng, hợp đồng thực hiện dự án: ước lượng chi phí và xác định ngân sách, kiểm soát chi phí, kiểm soát chất lượng, quản lý thực hiện hợp đồng triển khai.
 6. Quản lý rủi ro và thay đổi trong dự án: xác định rủi ro & thay đổi, lập kế hoạch quản lý và kiểm soát việc thực hiện.

Phương pháp giảng dạy

Khóa học sẽ được thực hiện tập trung vào việc chia sẻ và giải quyết các tình huống thực tế.

Các kiến thức mới sẽ được cung cấp qua các bài giảng, các kỹ năng mới sẽ sẽ được cung cấp qua các bài giảng,các kỹ năng mới sẽ được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để đảm bảo tính ứng dụng cao sau khóa học. Học viên trong khoá học được thực hành lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quản lý cho các dự án thực tế – ưu tiên các dự án do người học đưa ra. Thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.

Thời gian, địa điểm

 • Học tập trung trong vòng 6 buổi trực tiếp tại lớp học, Hà Nội
 • Các học viên tham gia sẽ được hỗ trợ online miễn phí trong vòng 3 tháng

Kinh phí đầu tư

 • 5.000.000 VNĐ / học viên
 • ĐK nhóm, nộp trước khai giảng 1 tuần: giảm 10%

Giảng viên – Nguyễn Trung Kiên

 • PMP, MBA Certificates
 • Senior Project Manager, 16 year in FPT
 • PMI Vietnam Chapter, Steering Committee

Lịch khai giảng, đăng ký

Liên hệ: kiennt@gmail.com, 0912656836