Khóa học Quản lý Dự án Cơ bản

Mục tiêu đào tạo

Khóa học này nhằm trang bị cho học viên nền tảng kiến thức thực tế vững chắc về các yếu tố cơ bản của quản lý dự án và có thể áp dụng quản lý hiệu quả các dự án thực tế của mình thông qua các ví dụ, biểu mẫu và nghiên cứu các trường hợp dự án điển hình trong lớp học.

Nội dung khóa học

Khóa học sẽ được thiết kế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học viên cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản về nội dung và chất lượng của Viện quản lý dự án Hoa Kỳ (PMI – Project Management Institutes)

Dưới đây là một số nội dung chính sẽ có trong khóa học:

Khởi động dự án

 • Tổng quan dự án và Quản lý dự án
 • Đề xuất, lựa chọn và phê duyệt dự án
 • Giám đốc dự án và các bên hữu quan
 • Công bố và lập kế hoạch sơ bộ dự án

Lập kế hoạch dự án

 • Tập hợp yêu cầu
 • Xác định phạm vi dự án
 • Xây dựng lịch trình triển khai
 • Ước lượng và lên ngân sách dự án
Triển khai, theo dõi thực hiện

 • Áp dụng kỹ thuật đường găng
 • Kỹ thuật tối ưu thời gian thực hiện
 • Quản lý rủi ro, thay đổi trong dự án
 • Trao đổi, báo cáo dự án

Quản lý nguồn nhân lực trong dự án

 • Lập kế hoạch nhân lực
 • Phát triển và quản lý team
 • Xây dựng bảng đánh giá nhân sự
 • Đánh giá, nghiệm thu và kết thúc dự án

Phương pháp giảng dạy

Khóa học sẽ được thực hiện tập trung vào việc chia sẻ và giải quyết các tình huống thực tế.

Các kiến thức mới sẽ được cung cấp qua các bài giảng, các kỹ năng mới sẽ sẽ được cung cấp qua các bài giảng,các kỹ năng mới sẽ được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để đảm bảo tính ứng dụng cao sau khóa học. Học viên trong khoá học được thực hành lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quản lý cho các dự án thực tế – ưu tiên các dự án do người học đưa ra. Thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.

Thời gian, địa điểm

 • Học tập trung trong vòng 6 buổi trực tiếp tại lớp học, Hà Nội
 • Các học viên tham gia sẽ được hỗ trợ online miễn phí trong vòng 3 tháng

Kinh phí đầu tư

 • 3.200.000 VNĐ / học viên

Giảng viên – Nguyễn Trung Kiên

 • PMP, MBA Certificates
 • Senior Project Manager, 16 year in FPT
 • PMI Vietnam Chapter, Steering Committee

Lịch khai giảng, đăng ký

Liên hệ: kiennt@gmail.com, 0912656836