Khóa học Quản lý Dự án Chuyên nghiệp

“Cầu La Mã cổ đại là những cấu trúc rất kém hiệu quả. Theo tiêu chuẩn hiện đại, họ sử dụng quá nhiều đá, và kết quả là, quá nhiều lao động để xây dựng. Qua nhiều năm, chúng tôi đã học cách xây dựng cầu hiệu quả hơn, sử dụng ít vật liệu hơn và ít lao động hơn để thực hiện nhiệm vụ tương tự”

-Tom Clancy (The Sum of All Fears)!

Rất nhiều dự án đã bị thất bại với nhiều khác nhau:

 • Có quá nhiều thay đổi và rủi ro trong quản lý dự án, team sắp xếp công việc chuệch choạc,
 • Thiếu các kỹ năng quản trị, không có sự phối hợp ăn ý giữa các bên liên quan,
 • Chưa áp dụng các công cụ, công nghệ hỗ trợ quản lý,..

Các thành viên dự án vẫn đang phải chịu nhiều sức ép khác nhau

 • Sức ép về tiến độ, về chi phí, về chất lượng,.. và phải liên tục làm việc over-time,
 • Nhân sự thay đổi liên tục, thông tin không thông suốt, thay đổi nhiều,…
 • Phải bỏ ra rất nhiều công sức phụ trội,

Dự án bạn đã và đang lâm vào các hoàn cảnh như vậy và đang xoay sở tìm cách để vượt qua?

Bạn sắp tiếp nhận dẫn dắt một đội dự án muốn có thể bắt đầu một cách suôn sẻ nhất?

Bạn muốn được trang bị các kiến thức, kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp?

Bạn đang chuẩn bị thi chứng chỉ PMP và:

 • Muốn được hướng dẫn hỗ trợ đăng ký và chuẩn bị thi
 • Muốn được nắm kiến thức nhanh hơn là tự đọc tài liệu hàng nghìn trang
 • Cần có thêm các kinh nghiệm giải quyết tình huống dự án?

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Khóa học Quản lý Dự án Chuyên nghiệp được thiết kế đảm bảo khung kiến thức, kỹ năng chuẩn của Viện Quản trị Dự án PMI và dựa trên kinh nghiệm thực tế quản lý dự án ở Việt Nam sẽ là câu trả lời, trợ giúp học viên vượt qua các trở ngại trên. Khóa học diễn ra trong 10 buổi với các nội dung chính như sau

Giới thiệu chung
– Tổng quan về dự án & quản lý dự án
– Các quy trình, hoạt động quản lý dự án
– Môi trường và hệ thống tổ chức vận hành
– Vai trò, nhiệm vụ của giám đốc và đội nhómLập & triển khai kế hoạch tổng thể
– Lập bản công bố dự án
– Xây dựng kế hoạch quản lý
– Triển khai, kiểm soát, giám sát
– Quản lý thay đổi trong dự án
– Quản lý tri thức dự án

Quản lý phạm vi, yêu cầu dự án
– Thu thập yêu cầu
– Xác định phạm vi dự án
– Phân rã phạm vi theo WBS
– Kiểm soát yêu cầu, phạm vi dự án

Mua bán, thầu khoán và các bên hữu quan
– Xác định các bên hữu quan
– Trao đổi, làm việc với các bên
– Lập kế hoạch mua bán, thầu khoán
– Triển khai hợp đồng và quản lý thực hiện
– Nghiệm thu hợp đồng, kết thúc thầu

Quản lý lịch trình triển khai
– Xác định và lập thứ tự các công việc
– Ước lượng thời gian, nguồn lực
– Lập lịch trình thực hiện dự án
– Theo dõi tiến độ công việc
– Tối ưu thời gian thực hiện

Quản lý chi phí, chất lượng
– Xác định chi phí, ngân sách
– Kiểm soát chi phí dự án
– Lập kế hoạch chất lượng dự án
– Quản lý và kiểm soát chất lượng
– Công cụ kiểm soát chất lượngTriển khai dự án theo mô hình Agile
– Agile và các phương pháp Agile phổ biến
– Lựa chọn mô hình triển khai dự án
– Xây dựng môi trường làm việc Agile
– Ước lượng điểm User Story
– Triển khai dự án theo Agile

Quản lý nguồn lực dự án
– Lập kế hoạch nguồn lực
– Xác định yêu cầu nguồn nhân lực
– Tiếp nhận nguồn lực vào dự án
– Phát triển và quản lý đội nhóm

Quản lý rủi ro dự án
– Lập kế hoạch quản lý rủi ro
– Xác định và phân tích rủi ro
– Lập kế hoạch đáp ứng rủi ro
– Kiểm soát rủi ro

Trao đổi thông tin trong dự án
– Xác định những người liên đới
– Lập kế hoạch trao đổi thông tin dự án
– Phân phối, trao đổi thông tin
– Báo cáo thực hiện dự án

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Học viên tham gia khóa học bao gồm các giám đốc dự án, giám đốc nhân sự, giám đốc chức năng, các trưởng phòng ban, bộ phận, trưởng nhóm, các cá nhân quan tâm đến từ các lĩnh vực khác nhau.

Thông qua chương trình đào tạo (10+ modules, 8+ case studies, N samples,.. thực tế), học viên sẽ:

 • Nắm bắt đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật quản lý dự án theo chuẩn PMI mới nhất
 • Biết cách vận dụng phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp, hiệu quả vào các dự án của mình
 • Hiểu các vấn đề phố biến: chậm tiến độ, vượt ngân sách, rủi ro, thay đổi,.. từ đó có các biện pháp xử lý
 • Chuyển từ việc quản trị thụ động, xử lý sự cố sang quản trị chủ động, kiểm soát được dự án,..
 • Được cung cấp bộ tài liệu quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn chuẩn hóa liên quan quản lý dự án
 • Được cung cấp các tài liệu, hướng dẫn chuyên sâu về quản lý dự án và thi chứng chỉ PMP
 • Tư vấn, hỗ trợ về quản lý dự án và thi PMP trong vòng 3 tháng sau đào tạo

GIẢNG VIÊN