Top 3 chứng chỉ quản lý dự án CNTT năm 2015

Hầu như tất cả mọi việc trong IT đều có thể coi như một dự án – từ phần cứng và phần mềm, nâng cấp bản vá lỗi, bảo mật liên tục, đến quét virus và lọc thư rác để phát triển ứng dụng và triển khai chính nó. Thêm một chứng nhận quản lý dự án vào danh sách các chứng chỉ CNTT là một cách tuyệt vời để chứng tỏ kỹ năng của bạn tới các nhà tuyển dụng tiềm năng và cho thấy rằng bạn có những bí quyết làm thế nào để lập kế hoạch, tiến độ, ngân sách, thực hiện, cung cấp và báo cáo về các sáng kiến ​​CNTT. 3 chứng chỉ được đánh giá là chứng chỉ quản lý dự án phổ biến nhất trên thế giới bao gồm PMP, CAPM và CompTIA Project+.

Chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp PMP
Do Viện Quản lý dự án (PMI) Hoa Kỳ cấp.
Yêu cầu: Tối thiểu ba năm kinh nghiệm quản lý dự án, 4500 làm quản lý dự án trực tiếp, và 35 giờ học quản lý dự án
Chi phí: $405 cho các thành viên PMI;
$ 555 cho những người không phải thành viên.
URL: http://www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx

Chứng chỉ CAPM (Certified associate in Project Management)
Đây là tiền thân của chứng chỉ quản lý dự án PMP và cũng được quản lý bởi PMI. Nó được thiết kế cho các chuyên gia những người muốn đạt được chứng chỉ PMP một cách chắc chắn hơn sau đó, hoặc cho những người có kinh nghiệm quản lý dự án chỉ thô sơ (chưa đủ tiêu chuẩn PMP) , mô hình CAPM là một bước đệm để các PMP nghiêm ngặt hơn.
Yêu cầu: bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương và ít nhất 1.500 giờ kinh nghiệm dự án hoặc 23 giờ giáo dục quản lý dự án.
Chi phí: $ 225 cho các thành viên PMI; $300 không thành viên
URL: http://www.pmi.org/Certification/Certified-Associate-in-Project-Management-CAPM.aspx

CompTIA Project+
Tương đương với chứng chỉ CAPM của PMI, mặc dù các yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn.
Yêu cầu: Một năm kinh nghiệm quản lý, khuyến khích những người đã quản lý các dự án cỡ nhỏ đến trung bình.
Chi phí: $ 269
URL: http://certification.comptia.org/getCertified/certifications/project.aspx

Theo CIO.com