Tag Archives: Nhân lực

Nguồn nhân lực dự án

Con người quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức nói chung và của dự án nói riêng. Quản lý nguồn nhân lực là một trong công việc sống còn đối với quản lý dự án, đặc biệt với những loại dự án mà ở đó nguồn …

Read More »