Tag Archives: Tài chính

Các vấn đề về tài chính dự án

Sự hiểu biết về tài chính sẽ giúp bạn và nhóm của mình đối thoại thành công hơn với những người làm kinh doanh. Để không sa đà vào các chủ đề tài chính phức tạp, trong bài viết tôi chỉ chọn ra một số ít những khái niệm và …

Read More »