Quản lý dự án chuẩn PMI

Học Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ (PMI) là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án chuyên nghiệp với hơn 40 năm lịch sử phát triển, hơn một triệu thành viên và số lượng thí sinh thi đạt chứng chỉ trên 185 quốc gia. Đây là tổ chức tiên phong cho ra đời các kỹ thuật, qui trình cũng như thiết lập các chuẩn mực trong quản lý dự án bên cạnh các hoạt động tài trợ và tiến hành các chương trình đào tạo chứng chỉ.
Các chuẩn mực quản lý dự án đã được PMI biên soạn và giới thiệu trong PMBOK – tài liệu tổng hợp từ sự cống hiến của hàng nghìn chuyên gia quản lý dự án trên toàn thế giới, là kiến thức chung của nhân loại, được mệnh danh là phù hợp thực tế nhất, áp dụng cho tất cả các loại dự án, và được sử dụng thường xuyên.
Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các bài viết giới thiệu về các khung kiến thức, kỹ năng cũng như quy trình quản lý dự án theo chuẩn PMI, đã và đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Nguồn nhân lực dự án

Con người quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức nói chung và của dự án nói riêng. Quản lý nguồn nhân lực là một trong công việc sống còn đối với quản lý dự án, đặc biệt với những loại dự án mà ở đó nguồn …

Read More »

Truyền thông trong dự án

Rất nhiều chuyên gia quản lý dự án đồng ý rằng đe dọa lớn nhất đến thành công của bất kỳ dự án nào chính là sự thất bại về mặt truyền thông, ở đó các thành viên dự án không giao tiếp được với nhau. Truyền thông (chia sẻ …

Read More »

Quản lý các bên liên quan

Các bên liên quan (stakeholders) đóng một phần quan trọng trong khung quản lý dự án. Họ yêu cầu thực hiện dự án, phê duyệt dự án, từ chối các chúng, hỗ trợ chúng, và chống lại chúng,… Vì quản lý các bên liên quan là vô cùng quan trọng …

Read More »