Tag Archives: Scrum

Ước lượng điểm User Story

Xác định UP (Unadjusted Point) Là tổng điểm của các tiêu chí đánh giá Loại tương tác, Qui tắc nghiệp vụ, Số lượng thực thể và Hệ số thao tác dữ liệu. 1. Loại tương tác Đơn giản (1): giao diện được định nghĩa rõ ràng (tương tác với ứng …

Read More »

Các khái niệm Scrum

Dựa trên lý thuyết quản lý thực nghiệm (empirical process control), Scrum sử dụng cơ chế lặp (iterative) và tăng trưởng (incremental) để tối ưu hóa tính hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Scrum rất đơn giản, dễ học và có khả năng ứng dụng rất rộng. Để có …

Read More »

Agile là gì? Scrum là gì?

Agile là gì? Phương thức phát triển phần mềm Agile là một tập hợp các phương thức phát triển lặp và tăng dần trong đó các yêu cầu và giải pháp được phát triển thông qua sự liên kết cộng tác giữa các nhóm tự quản và liên chức năng,… …

Read More »