ntkadm

Project Manager – Quản trị dự án

Bạn có phải là một cá nhân chắc kiến thức IT, giỏi kỹ năng quản lý và đam mê công nghệ? Bạn có phải là người đủ can đảm, tận tâm và nhiệt tình để dẫn dắt một tập thể chạy đua với những yêu cầu khắt khe của dự …

Read More »

Tương tác nhóm hiệu quả với HoRenSo

Các nhóm cộng tác đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua tương tác (interaction) chứ không phải từ quy trình và công cụ. Dù quy trình và công cụ có thể phục vụ đắc lực cho việc cộng tác, nhưng các nhóm cần tập trung vào khía cạnh tương …

Read More »

Quản lý tổng thể dự án

Nội dung của bài này sẽ giúp bạn hiểu được tính chỉnh thể của dự án thông qua công tác lập kế hoạch quản lý dự án, từ đó thấy được tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch toàn diện ảnh hưởng sâu sắc đến tính chỉnh thể, …

Read More »

Quản lý phạm vi dự án

Phạm vi (scope) là một danh sách tất cả những gì dự án phải làm. Dự án phải có một tài liệu phạm vi được viết ra rõ ràng, nếu không nó sẽ không bao giờ kết thúc. Các kết quả chuyển giao (deliverables) là những sản phẩm của dự …

Read More »