ntkadm

Bí quyết quản lý dự án từ chuyên gia

Đã có rất nhiều sách báo viết về phương thức và kỹ thuật quản lý dự án hiệu quả. 25 bí quyết dưới đây được đúc kết lại từ lý thuyết và kinh nghiệm quản lý của các chuyên gia AMA (American Management Association) – một tổ chức phi lợi …

Read More »

Ước lượng điểm User Story

Xác định UP (Unadjusted Point) Là tổng điểm của các tiêu chí đánh giá Loại tương tác, Qui tắc nghiệp vụ, Số lượng thực thể và Hệ số thao tác dữ liệu. 1. Loại tương tác Đơn giản (1): giao diện được định nghĩa rõ ràng (tương tác với ứng …

Read More »